Medial vägledning

En medial vägledning eller en medial livscoaching är ett samtal där jag som medium förmedlar vad andevärlden vill berätta för dig.

Du kan vara i sorg för att någon av dina nära och kära har gått bort. Då kan jag fungera som en länk mellan dig och den bortgångne, förmedla budskap som ger dig tröst och förståelse.
Du kanske befinner dig i en svår situation i livet. Då kommer andevärlden med råd och ger dig trygghet.

Ofta händer det under mina mediala samtal att det kommer flera andar vilka vill berätta något. Det kan till och med vara kö från andevärlden. De har väntat på rätt tillfälle. De har skickat signaler till dig men du har kanske inte uppfattad dem. När de vet att du ska komma till en medial vägledning hos mig, tar de tillfället i akt.

Vi alla har nära och kära på andra sidan. För mig är det naturligt som medium att förmedla deras budskap.
När en ande vill bekräfta sin ”identitet”  ser jag  inre bilder, får till mig ord och hela meningar, känslor och speciella händelser osv  som bara du känner till.När du fått det bekräftat för dig vem anden är, förmedlar jag andens budskap till dig.

På mina sittningar med medial vägledning kommer andevärlden till dig med visdom, tröst och kärlek. De vet allt om dig och vet vad du behöver just där och då och senare i livet.
De kommer med råd om livet och vilka möjligheter du har framför dig. Sedan är det upp till dig om du vill följa dessa råd.

Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet jag arbetar som medium. Jag är en länk mellan andevärlden och dig. Jag kan inte påverka vilka andar  som vill träffa dig just där och då utan det är andevärlden som bestämmer om det.

En medial vägledning hos mig är trygg och genomförs med omtanke.
Jag har förstås tystnadsplikt.

Boka här

Var: Sik 8, 432 76 Tvååker eller per telefon.                                  

Boka din tid här

Bor du längre bort, kan vi ha sittningen också per telefon.